เงื่อนไขการใช้บริการ

PanelSocial สร้างข้อตกลงในการใช้บริการ หากคุณสั่งซื้อบริการเท่ากับยอมรับข้อตกลงของเรา กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อ่านเงื่อนไขด้านล่าง

สำคัญผู้ใช้งานทุกคนควรทราบ

PanelSocial  ใช้เพื่อโปรโมทบัญชีโซเซียลของคุณเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิด

สมัครหลายยูสเซอร์ ทางเราถือว่าเป็นสแปม จะจับแบนทุกบัญชี

•  โปรดทำความเข้าใจ เราเป็นเพียงผู้ให้บริการ ไม่ใช่เจ้าของโซเซียล ดังนั้นเวลาที่โซเซียลมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงมากๆ จะส่งผลต่อบริการทำให้ บางบริการใช้งานไม่ได้ ล่าช้า หรือมีปัญหาต่างๆ แน่นอนทางเราจะแก้ไขแต่บางครั้งอาจใช้เวลานาน ลูกค้าต้องรอและเข้าใจในส่วนนี้ เพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากทางเรา 

•  บริการที่ไม่มีเขียนระยะเวลารับประกัน คือ ไม่รับประกันยอดติดตามลดลง ไม่คืนเงินหรือยกเลิกเมื่อยอดติดตามลดลง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พิจารณาก่อนสั่งซื้อ

•  ค่าบริการมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า โปรตรวจสอบราคาก่อนสั่งซื้อ

• จำนวนสูงสุด คือจำนวนสูงสุดที่สั่งได้ต่อบัญชี ต่อรูป ต่อคลิป ไม่ใช่จำนวนสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ

•  อย่าตั้งส่วนตัว ลบโพส หรือเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ ขณะที่คำสั่งซื้อกำลังดำเนินการอยู่ หากเกิดความผิดพลาด ระบบประมวลผลผิด เราไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้คุณได้

• การทำงานดูจากยอดเริ่มงานเป็นหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้นห้ามสั่งงานซ้อน สั่งงานหลายเจ้า หรือโปรโมทช่องทางอื่นขณะงานยังดำเนินการอยู่ หากได้รับยอดไม่ครบทางเราไม่รับผิดชอบ

•  ห้ามสั่งงานเดิมซ้ำๆ ขณะงานยังไม่เสร็จ ได้ยอดไม่ครบ หรืองานไม่สำเร็จ ทางเราจะไม่รับผิดชอบ

•  สั่งงานเข้ามาแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ ยกเว้นบริการมีปัญหาแอดมินจะพิจารณาคำขอยกเลิกอีกครั้ง

• หลังจากสั่งงานแล้ว ขณะระบบดำเนินการห้ามเปลี่ยนชื่อยูสเซอร์ ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ห้ามเปลี่ยนลิ้งก์เพจ เพราะจะทำให้ระบบทำงานขัดข้อง ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ กรณีนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ และทางเราจะไม่รับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าว

•  สั่งงานผิดประเภทหรือกรอกข้อมูลผิด ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินให้คุณได้ กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนสั่งซื้อ

•  ไม่รับผิดชอบหากบัญชีของคุณถูกปิดเนื่องจากการใช้งานของตัวคุณเอง

•   การเคลมยอดที่ลดลงใช้ได้ต่อเมื่อคำสั่งซื้อขึ้นสถานะสำเร็จ ไม่สามารถแจ้งเติมได้ หากยอดลดลงต่ำกว่ายอดเริ่มงาน 

• การขอเคลมยอด ชื่อหรือลิงก็จะต้องเป็นชื่อเดียวกับตอนที่สั่งซื้อเท่านั้น หากเปลี่ยนชื่อ กรุณาเปลี่ยนกลับก่อนแจ้งเติม

• การเคลมยอดจะดูจากยอดเริ่มงานเป็นหลัก

นโยบายการคืนเงิน

•  เมื่อเติมเงินเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถถอนเงินออกได้ ต้องใช้ให้หมดเท่านั้น เพราะฉะนั้นคำนวนให้ดีก่อนเติมเงินเข้าระบบ

• คำสั่งซื้อที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จะคืนเงินเข้าระบบเท่านั้น

•  ห้าม!!สั่งซื้อซ้ำๆในงานเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ขณะที่งานยังไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นบริการภายในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ เพราะการทำงานจะดูจากยอดเริ่มงานเป็นหลัก การที่สั่งงานเดิมๆมาซ้ำๆขณะที่ออเดอร์ก่อนหน้ายังไม่เสร็จ ไม่ได้ทำให้ไวขึ้น แต่ทำให้ได้ยอดไม่ครบ เราจะไม่ยกลิกงานหรือคืนเงินสำหรับกรณีนี้

•  ระยะเวลาเริ่มงานมีแจ้งหลังชื่อบริการ จำนวนที่ทำได้ต่อวันนับจากตอนที่งานเริ่มไม่ใช่เวลาที่สั่งงาน หากได้รับยอดช้ากว่ากำหนด กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อให้ทำการแก้ไข

  การขอยกเลิกงานในกรณีเป็นความผิดพลาดของระบบเอง เช่น ระบบทำงานช้า-ไม่ทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เบื้องต้นต้องแจ้งให้แอดมินตรวจสอบก่อน หากแก้ไขไม่ได้ภายใน 7วัน จะทำการยกเลิกและคืนเงินให้ ไม่สามารถยกเลิกได้ในทันที ทุกคำสั่งซื้อ ต้องการให้เสร็จในเวลากำหนด ทางเราเข้าใจ ทุกงานทางเราตั้งใจอย่างยิ่งให้งานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่บางครั้งเกิดติดขัด ต้องใช้เวลาแก้ไข ผู้ใช้งานควรทราบในส่วนนี้ ทุกงาน ทุกบริการ อาจเกิดความล่าช้าได้ หากเกิดเหตุการณ์ล่าช้าขึ้น กรุณารอการแก้ไข กรณีนี้สำหรับระบบทำงานผิดพลาดเท่านั้น ไม่รวมกรณีลูกค้ากรอกข้อมูลผิดพลาด 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
เราจะไม่ขาย เปิดเผย หรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น